תודה על ההרשמה, הכדור עכשיו אצלנו

הטופס נשלח בהצלחה, צוות המיון של התכנית יעבור על המועמדות שלך ויעדכן בימים הקרובים על הצעדים הבאים
קחו אותי למצעד המרצים המובילים